HenkilöesiteToimin Tieliikelaitoksessa (nyk. Destia) johtavana konsulttina vaativissa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä 31.8.2007 asti. Tiimimme kehitti RAKAS-konseptin, joka yhdisti johtavaa liikennestrategista ajattelua ja ratkaisuorientoitunutta prosessikonsultointia:

a) asiakkaan ongelmanratkaisukeinojen syvälliseksi, systeemitasoiseksi ymmärtämiseksi ja näiden keinojen edellyttämien toimenpiteiden viestimiseksi

b) asiakkaan tuloksekkaan toiminnan edellytysten luomiseksi alan toimintalogiikan ymmärryksen kautta

c) muutosjohtamisen edellytysten luomiseksi organisaation sisällä, rajapinnoissa sekä erilaisten toimijoiden muodostaman verkoston tasolla.

Aiemmin toimin Tieliikelaitoksen Liikkujan palvelut tiimissä, joka oli maan johtava liikenteen sähköisten tietopalveluiden innovaattori ja liiketoiminnan kehittäjä. Omaa erikoisalaani oli tietopalvelukokonaisuuksien konseptointi ja toteutuksen organisointi. Palveluista voi mainita esimerkkinä Helsingin seudun liikenteen www.poikkeusinfo.fi palvelun, jonka 'isä' olen.

Edellisessä Soneran toimessani työskentelin Sonera Positioning Services -yksikössä tuotepäällikkönä. Soneran tuotepäällikön tehtävissä keskeistä oli hankkeen eteenpäin vieminen tuotteen elinkaaren alkuvaiheista aina asiakkaalle suunnattuun tuotteistukseen asti yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Soneraan saavuin insinööritoimisto LT-Konsultit Oy:n monipuolisista tehtävistä, joissa työskentelin valmistumisestani alkaen. Toimin paikkatietojen käsittelyyn liittyvissä projekteissa asiantuntijana, menetelmäkehittäjänä ja projektipäällikkönä. Erikoisosaamistani edustivat myös erilaisten tietorekisterien ja aineistojen hyödyntäminen monipuolisessa projektityöskentelyssä. Osallistuin myös useisiin paikkatietojärjestelmien määrittelytyyppisiin hankkeisiin tarjousten laatijana, työnaikaisena kehittäjänä ja loppuraportoijana niin asiantuntijana kuin projektipäällikönkin roolissa. Konsultin urani LT-Konsultit Oy:ssä aloitin työskentelemällä ensin liikennesuunnittelijana useissa tiestön tarve ja yleissuunnitelmissa erikoisalanani tien palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta koskevat kysymykset.

LT-Konsultit Oy:ssä olin osastoni ATK-vastaava ja paikkatietopohjaisten menetelmien ja aineistojen ylläpidon vastuuhenkilö. Koulutin ja opastin liikenne- ja ympäristöasiantuntijoitamme paikkatietotekniikan ja -ohjelmistojen käyttöön. Henkilökohtaisen tietokoneen käyttökokemusta minulla kertynyt on vuodesta 1987. Hallitsen erinomaisesti/hyvin Office-tyyppisten ohjelmien ja monien muiden PC-ohjelmistojen käytön. Olen käyttänyt esimerkiksi useissa työtehtävissä Systat- ja SAS -tilasto-ohjelmistoja.

Nykyisistä riennoistani ja harrastuksistani ja vaiheistani Tieliikelaitoksen toimien jälkeen saa parhaan kuvaan tutustumalla ansioluettelooni www.jakonen.fi/cv.html. Harrastuksistani voi mainita Radio-ohjelman Mikä Maailmaa Liikuttaa (Kuusela/Sjöstedt/Jakonen), jonka toimittaminen, tekninen huolinta ja ohjelman WWW-sivujen kehittäminen ja ylläpito olivat vastuullani. Muista harrastuksistani voi mainita Taideteollisen korkeakoulun taidehistorian kurssien kuuntelun ja Kriittisen korkeakoulun filosofian keskustelupiirin.

Nyt marraskuussa 2013 opiskelen TTS Työtehoseuran Taksi- ja D1-kuljettajan koulutuksessa.Päivitetty viimeksi 22.11.2013

Jari Jakonen